Felhívás nyilvános pályázatra

Category: Híreink

A Tordas Sportegyesület nyilvános pályázatot hirdet sportöltöző beruházás kivitelezési munkálataira.

Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Beszerzés típusa: Nyílt eljárásos saját beszerzés
Ajánlatkérő: Tordas Sportegyesület
Teljesítés helye: 2463 Tordas, Köztársaság u. 3. cím, 148/1 helyrajzi szám

Ajánlatkérő: Tordas Sportegyesület
Székhely: 2463 Tordas, Szabadság út 87
Nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék, 07-02-0001902
Adószám: 19820923-2-07
Képviseli: Farkas Örs, elnök

Preambulum:
A Megrendelő a vállalkozási szerződés alapjául szolgáló, Tordas 148/1 helyrajzi számú ingatlan használatára és fejlesztésére vonatkozóan megállapodást kötött a tulajdonos Tordas Község Önkormányzatával. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés tárgyának anyagi fedezetét elsősorban a be/SFP-11372/2016/MLSZ és a be/SFP-27625/2018/MLSZ ügyiratszámon nyilvántartott, a Magyar Labdarúgó Szövetség által hozott határozat keretében megállapított támogatás jelenti.

A beszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés sportöltöző építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák ellátásra az alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező építési engedélyezési tervdokumentációban megjelölt feladatok ellátása, valamint a sportöltöző megépítése.
A beruházás tárgya: 4 db. csapat- és 1 db. bírói öltözőt magában foglaló épület létesítése irodával, raktárhelyiségekkel, klubszobával. Továbbá: Közműépítés, járdaépítés és gyengeáram kivitelezés.
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályokat szigorúan be kell tartani. A kivitelezési munkák megkezdését az építési hatóságnak/ felügyeletnek be kell jelenteni, s azokat csak erre képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezető felügyelete mellett és felelősségére lehet végezni.
A részletes műszaki megoldásokat a beszerzési kiíráshoz kapcsolódó, engedélyes terv és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala 2018. január 16-án, FE-02/ÉPÍT/20- 6/2018 számon építési engedélye tartalmazza.
A kivitelezési munkálatok első ütemének határideje 2021.06.30.

Pályázaton való részvétel követelmények:
Az ajánlattevő köztartozásmentes.
A kivitelezési munkálatok során bevon alvállalkozók legalább 50%-ának telephelye vagy székhelye legfeljebb 25 km-re van a teljesítés helyétől.

Pályázat beadásának határideje: 2020.11.22

A részletes pályázati dokumentáció, jelen kiírás összes melléklete, tekintettel a fájlok méretére igényelhető: farkaszsolt06@gmail.com címen.

A pályázati elbírálás alapja: A megadott ajánlattételi lapon meghatározott legalacsonyabb ár. A pályázatot eredményének hirdetésére Tordas Sportegyesület közgyűlése jogosult.

Mellékletek: