Meghívó Tordas SE éves közgyűlésére

Category: Híreink

MEGHÍVÓ

A Tordas Sportegyesület

2022. március 16 (szerda) 17:30-tól tartja

rendes éves közgyűlését a megújult futball öltözőben.

Napirend:

  • 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
  • 2022. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása
  • A megújult sportöltöző használati rendjének kialakítása
  • Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a megjelölt időpontban határozatképtelen, úgy 18:00-tól ismételt közgyűlésre kerül sor, mely az alapszabályban foglaltak szerint a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.